Nardai ›› Apie nardus ›› Trumpų nardų taisyklės

Backgammon yra žaidimas dviems žaidėjams, žaidžiamas lentoje su 24 siaurais trikampiais vadinamais laukais. Lenta padalinta į keturias sekcijas, kur kiekviena sekcija turi po 6 laukus. Kiekviena sekcija turi savo pavadinimus t.y. Baltų Namų sekcija (Whites Home Board) Baltų išorinė sekcija taip pat Raudonų Namų sekcija (Reds Home Board) ir Raudonų išorinė sekcija. Namų ir išorinės sekcijos atskirtos per centrą „liniuote“ (Bar).

Pav. 1

Žaidimo tikslas yra suvesti visas šaskes į savo Namų sekciją ir nurinkti. Žaidėjas, kuris pirmas nurenka visas savo šaškes laimi žaidimą.

Balti juda kryptimi pavaizduota Pav. 2. Raudonieji juda priešinga kryptimi.

Pav. 2

Ėjimai žaidime daromi kiekvienam žaidėjui metant du kauliukus. Pradžioje žaidimo kiekvienas žaidėjas meta po vieną kauliuką, kurio žaidėjo mesto kauliuko iškritęs skaičius yra didesnis tas žaidėjęs daro pirmą ėjimą. Jeigu pradžioje iškrenta vienodi skaičiai kauliukai permetami.

Išmesti kauliukų skaičiai parodo per kiek pozicijų žaidėjas turi paeiti su savo šaškėmis. Šaškėmis visada einama tik viena kryptimi link savo Namų sekcijos.

Šaškė su kuria daromas ėjimas gali sustoti tik neužimtame lauke t.y. lauke, kuriame nestovi jokia šaškė, stovi savos šaškės arba stovi vienintelė priešininko šaškė. Jeigu lauke stovi dvi arba daugiau priešininko šaškių ten sustoti yra negalima.

Sakykime Jūsų eilė daryti ėjimą. Jūs metate du kauliukus ir iškrenta 5 ir 3, vadinasi turite su savo šaškėmis atlikti 3 ėjimus ir 5 ėjimus. Jūs galite eiti su bet kuriomis savo šaškėmis, kurios gali sustoti neužimtuose laukuose.

Pvz. su šaške 24 lauke Jūs galite paeiti 24 → 21 (3 ėjimai) ir su ta pačia šaške paeiti 21→16 (5 ėjimai) arba su šaške 8 lauke paeiti 8→3 (5 ėjimai) ir su šaške 6 lauke paeiti 6→3 (3 ėjimai).

Tačiau su šaške 24 lauke negalima eiti 24→19 (5 ėjimai) nes 19 laukas yra užimtas (ten stovi daugiau negu viena priešininko šaškė).

Pav. 3

Iškritusios kauliuko akys nėra sudedamos. Jeigu iškrito 3 ir 5 reiškia su viena šaške negalima eiti iškart 8 ėjimų reikia paeiti 3 ėjimus ir tada 5 ėjimus (arba 5 ėjimus ir 3 ėjimus).

Jeigu metus kauliukus iškrito dublis t.y. dvi vienodos akys, žaidėjęs turi paeiti keturis kartus iškritusį akių skaičių. Pvz. iškritus 6 ir 6 žaidėjas turi paeiti keturis šešetus.

Backgammone ėjimai yra privalomi. Išmetus kauliukus privaloma paeiti iškritusį akių skaičių, jeigu tas ėjimas yra galimas, nors ir nenaudingas. Jeigu įmanoma paeiti tik vieno kauliuko iškritusias akis žaidėjas turi sužaisti tas akis, jeigu neįmanoma paeiti abiejų kauliukų iškritusių akių žaidėjas stovi vietoje ir ėjimas pereina priešininkui.

Numušimas ir grįžimas į žaidimą.

Jeigu Jūs darote ėjimą ir Jūsų šaškė sustoja lauke, kuriame yra vienintelė priešininko šaškė Jūs tą šaškę „numušate“. „Numušta“ šaškė dedama lentos viduryje „ant liniuotės“ (Bar).

Atėjus priešininko eilei jis negali judėti su savo šaškėmis kol bent viena jo šaškė yra „ant liniuotės“. Visų pirma numuštas šaškes esančias ant linuotės reikia grąžinti į žaidimą tik tada galima judėti su kitomis šaškėmis.

Pav. 4

Šaškės grąžinamos į žaidimą priešiniko Namų sekcijoje. Pav.4 Balti turi numuštą šaškę, kurią reikia grąžinti į žaidimą. Baltiems kauliukai iškrito 6 akys ir 4 akys. Kadangi 6 laukas priešininko Namų sekcijoje yra užimtas (ten stovi daugiau nei viena šaškė) vadinasi Balti grąžina numuštą šaškę į 4 lauką sužaisdami 4 akis, ir kadangi daugiau numuštų šaškių nėra iškritusias 6 akis galima paeiti su bet kuria šaške.

Jeigu Baltiems šioje situacijoje iškristų 6 ir 6, o 6 laukas priešininko namų sekcijoje užimtas Balti praleistų ėjimą, nes negalima judėti su kitomis šaškėmis jei bent viena šaškė yra numušta.

Šaškių nurinkimas

Šaškės pradedamos nurinkinėti, kai visos šaškės jau yra Namų sekcijoje. Pvz Balti suvedė visas šaškes į namų sekciją ir išmetė 6 ir 4 . Vadinasi nuo lentos nuimama šaškė esanti 6 lauke Namų sekcijoje ir 4 lauke Namų sekcijoje. Jeigu 4 laukas Namų sekcijoje yra tuščias o aukštesniuose laukuose (5 ir 6) yra dar šaškių su tomis šaškėmis atliekamas ėjimas jeigu aukštesniuose laukuose šaškių jau nėra nusimeta šaškė ir žemesnio iš eilės lauko.

Pav. 5 Baltiems iškrito 6 ir 4 . Kadangi 6 lauke šaškių nėra 6 akys sužaidžiamos nusimetant šaškę nuo žemesnio lauko (šiuo atveju 5 lauko), o 4 akys sužaidžiamos nusimetant šaškę nuo 4 lauko.

Pirmas nusimetęs visas šaškes laimi žaidimą.

Taškų skaičiavimas

 

Backgammono partija žaidžiama už 1 tašką, tačiau jeigu nusimetėte visas šaškes, o priešininkas nenusimetė nei vienos šaškės skaitosi Jūs laimėjote partiją su „Gammonu“ t.y. vietoje 1 taško partijos laimėjimas skaičiuojamas už 2 taškus. Jeigu Jūs nusimetėte visas šaškes, o priešininko liko bent viena šaškė liko Jūsų Namų sekcijoje Jūs laimėjote partiją su „Backgammonu“ t.y. partijos laimėjimas skaičiuojamas už 4 taškus.

Dvigubinimas

Backgammon turi dar vieną papildomą kauliuką, kuris naudojamas dvigubinimui. Ant vieno kauliuko šono pavaizduota 2 ant kito 4 toliau 8, 16, 32 ir 64. Backgammon paprastai žaidžiamas iki tam tikro pergalių skaičiaus. Pvz žaidėjai žaidžia iki 9 pergalių. Pradžioje žaidimo dvigubinimo kauliukas stovi viduryje lentos su 64 viršuje, tai reiškia kad nei vienas žaidėjas nėra padvigubinęs.

Žaidimo metu, jeigu žaidėjas mano, kad turi pranašumą gali pasiūlyti dvigubinimą. Siūlantis dvigubinimą žaidėjas tai turi būtinai atlikti prieš savo kauliukų metimą jis paima dvigubinimo kauliuką pastato jį su 2 i viršų. Kitas žaidėjas turi du pasirinkimus jeigu jis paima dvigubinimo kauliuką jis sutinka su dvigubinimu ir pergalė partijoje skaičiuojasi ne už vieną o už du taškus arba jis gali atsisakyti dvigubinti tai reiškia jis pasiduoda ir praranda tik vieną tašką.

Jeigu pasiūlius dvigubinti žaidėjas sutinka tai dvigubinimo kauliukas atitenka jam ir toje pačioje partijoje jis jau turi teisę prieš savo kauliukų metimą jau keturgubinti, t.y. dvigubinimo kauliukas statomas su 4 į viršų ir jau priešininkas turi du pasirinkimus arba pasiduoti ir prarasti jau 2 taškus už partiją arba sutikti ir žaisti partiją už 4 taškus. Teoriškai galima dvigubinti iki 64 taškų.

Dvigubinimo kauliukas yra neatskiriama Backgammono žaidimo dalis ir sprendimai kada dvigubinti, kada pasiduoti ar sutikti su dvigubinimu yra patys sudėtingiausi. Dažnai pradedančių žaidėjų yra dvigubinama per vėlai, kai pranašumas yra per didelis ir reikia bandyti laimėti partiją su „Gammonu“ yra gauti 2 taškus negu pasiūlyti dvigubinti ir priešininkui atsisakius laimėti tik 1 tašką.